« Tillbaka Aktuellt 9 February 2018

Grattis Stockholm Food och Event

Vi säger grattis till Stockholm Food och Event som efter 6 månaders ledarskapsutvecklingsprogram nu känner sig laddade i sina chefs- och ledarroller att anta alla de roliga utmaningar man har som ledare.

I denna grundläggande utbildning har de gått igenom arbetsrätt, den personliga ledar och kommunikationsstilen, hur man arbetar med feedback, svåra samtal, konflikthantering, gruppdynamik och mycket annat matnyttigt.