« Tillbaka Aktuellt 26 December 2016

Lär dig bygga förtroendefulla koalitioner för strategisk förändring

Consultus introducerar nu verktyget GAMECHANGER som är en ledarskapssimulering för hur man lanserar och genomför strategier i komplexa organisationer.

Consultus har flera verktyg för aktivt lärande i förändringsarbete. Att använda Serious Games i utvecklingsarbetet har flera fördelar bland annat då det aktiverar deltagarna och ger möjlighet att tänka i nya banor, att lösa problem där den egna delaktigheten är centrala för att arbetet ska gå framåt. Man kan experimentera med att testa nya idéer och möta andra perspektiv på gamla och nya utmaningar. Chefer och medarbetare får ett gemensamt språk och en referenspunkt för det egna utvecklingsarbetet.

Att starta och implementera förändringar som t.ex. nya arbetssätt Lean, Scrum, autonoma grupper och nya säljstrategier eller att genomföra nya organisationsstrukturer, fusionera verksamheter har ofta goda syften, men kan ibland bli fel genomförda eller t.o.m. att intentionen förändras på vägen och blir något helt annat än det avsedda. Att genomföra en strategisk förändring kräver ledare som har förtroende och kan bygga starka koalitioner och engagera många på vägen mot ett tydligt mål. Detta tränar du i Gamechanger!

Du lär dig att hantera mötet mellan planering och genomförande och vikten av uthållighet. Simuleringen tränar dig att analysera situationen, men också att sätta igång och agera på händelser under vägen. Du får i uppgift att genomföra en strategisk förändring i organisationen som kommer att påverka många medarbetare. Du sätts i situationer där du ska leverera resultat men också att bygga en hållbar organisation och starka relationer som tar arbetet vidare när vardagen inträder.

Den första delen i simuleringen tar sikte på vikten av att bygga och använda nätverk över olika discipliner i verksamheten. Nätverk med personer som kanske styra av andra mål och har andra prioriteter. Den andra delen av simuleringen fokuserar på att realisera nyttan och skapa värde för verksamheten samt att stabilisera och integrera initiativet i den dagliga verksamheten.

Vår simulering löper över en heldag och kan utökas till tvådagars kurs. Lämplig storlek på grupp är 15-20 personer men upp till 50 går att genomföra. Teori och praktikfall med egna ”case” kan göras.

Målgruppen är chefer, ledningsgrupper, projektledare och staber inom HR, Kommunikation, kvalitet, IT m fl.