« Tillbaka Aktuellt 17 July 2017

Öppen utbildning i förändringsledning med Wallbreaker

Välkommen till en inspirationsdag i förändringsarbete och Wallbreakers. Utbildningen är öppen för alla och vänder sig såväl till chefer som medarbetare som vill lära sig mer om förändringsarbete i praktiken.

8 september – Hammarby Kaj 10A, Stockholm

Tid: 8.30-16.30

Pris: 1000 kr

Anmälan

Frågor: info@consultus.se
Under 2016 har vi genomfört flertalet företagsinterna skräddarsydda utbildningar i förändringsarbete med Wallbreaker som simuleringsstöd. Du och dina kollegor har fortfarande möjlighet att 2017 i en öppen utbildning träna och reflektera kring förändringsledning tillsammans med medarbetare från andra verksamheter.

Wallbreakers är ett upplevelsebaserat simuleringsverktyg som hjälper oss att förstå komplexiteten i förändringsarbete och ger oss metoder att hantera motstånd genom att öka vår egen förmåga att reflektera och sätta oss in i förändringen på ett mer engagerat sätt.

“Så roligt och samtidigt seriöst, verkligen en upplevelse”.

“Fick ny insikt om att förändring är hela arbetet och att den är i hamn först när vi alla ändrar vårt tänkande och handlande”. “Allt var bra, men samtalen i ledningsgruppen om att olika förändringar kräver olika metoder var en ahaupplevelse”.

Några röster från dagarna.

Välkommen!