« Tillbaka Aktuellt 25 May 2018

Ortopeden planerar framåt!

”Vi är alltid stolta när våra kunder och utbildningsdeltagare visar stort engagemang och lär sig mycket. Region Skånes verksamhetsledning för Ortopedi tränade v 9 på att driva sin egen förändringsprocess framåt. Många konkreta situationer avhandlades och deltagarna fick insikter om hur att leda och  driva förändringsprocesser.”