« Tillbaka Aktuellt 6 July 2018

Samtal om det nya digitala ledarskapet

Consultus inbjudna till Almedalen för att samtala om Digital Darwinism – behovet av ett nytt anpassat ledarskap i spåren av Digitalisering!

Stefan Melander tillsammans med moderatorn Staffan Dopping resonerar kring de förändrade förutsättningar som Digitaliseringen gett oss – Takt, Tempo, Tillit och Decentralisering!

Consultus rapport “The Digital Wave” slår fast att ledare måste lämna “Power Over” och istället anamma “Shared Power” i sitt ledarskap.