InfoTorg – Strategisk kundserviceutveckling

Del 1 – Föranalys

Identifiera nuläge för kundservice samt InfoTorgs behov av placering kundservice. Resultat: Nulägesanalys som omfattade varumärkespositionering, kundnöjdhet och placering av kundservice. Rekommendation om förflyttning av extern kundservice från Strömsund till Stockholm för att nyttja personalens kompetens bättre och bygga varumärke samt framtagande av vision om att skapa ”Sveriges bästa kundservice”. Beslut fattades i ledningen att följa rekommendationen.

Del 2 – Genomlysning av kundservice

Processkartläggning och förslag på förbättrade arbetsprocesser, hantering av fel samt förslag på hur för förflyttningen praktiskt kunde genomföras med riskanalys, handlingsplan och förbättringsförslag. Stöd till befintlig projektledare vid implementering.
Resultat: Genomförd flytt samt klargörande av kundservice roll internt och gentemot kunder.

Del 3 – Workshops

Hur bli Sveriges bästa kundservice? Workshops med kundservice för att ta fram handlingsplan för att bli Sveriges bästa kundservice, utveckling och utbildning av medarbetare Resultat: 2014 erhöll kundservice en andraplats i KundserviceSM inom sin kategori.