Space

Sedan mer än 25 år samarbetar Consultus med europeiska kollegor med samma ambitioner och affärsmässiga värderingar, i det samägda företaget SPACE Management Consulting Ltd.

Vad gör vi inom ramen för SPACE? Förutom egen kompetensutveckling och samordnade uppdrag gör vi gemensamma studier och skriver rapporter för att kunna ge våra kunder kunskap om trender i arbetslivet. Gå in och titta på våra rapporter här!

Våra kollegor är