Workz – simulering med serious games

Med Workz simuleringar åskådliggör vi ledarskapssituationer, visualiserar förändringsprocesser och visar på hur processorientering påverkar verksamheten.

Workz

Consultus har flera typer av ”serious games”, förutom våra egna, som Time out™ och Mind™, är vi partner till Workz A/S.

Med Workz simuleringar åskådliggör vi ledarskapssituationer, visualiserar förändringsprocesser och visar på hur processorientering påverkar verksamheten. Metoderna ökar förståelse mellan människor, bygger broar mellan kulturer och utvecklar organisationsklimatet. Vi bygger alltid upp en helhet runt våra simuleringar genom att komplettera med branschanpassade fall och övningar.

Alla Consultus konsulter är utbildade i serious games.