Affärscoaching och individutveckling

Genom Consultus coach och mentorprogram GUIDE sparrar våra erfarna konsulter dig i dina personliga och yrkesmässiga utmaningar.

Du möter en senior konsult med erfarenhet från samma organisatoriska nivå som du själv, som kan sätta sig in i din situation, ställa de krävande frågorna men också ge tips och råd.

Guidemetoden löper över en tidsperiod på en till två terminer och följer dig i affärsprocessens cykler. Guide är ett mentorprogram där konkreta frågor får svar samtidigt som du genom coaching kommer att hitta svar hos dig själv.