Effektiv smart organisation

Vi hjälper våra uppdragsgivare att etablera effektiva smarta organisationer som lär av sin omgivning; kunder, leverantörer, konkurrenter, forskare och andra i nätverket.

Lärandet resulterar i ny kompetens för att utveckla produkter, tjänster, arbetssätt, metoder och kultur. Vi trimmar in förmågan att snabbt kunna dela kunskap som sedan omsätts till praktiska färdigheter hos medarbetarna.

I våra uppdrag fokuserar vi på;

·       Organisationens strategi, kundbehov och individernas förutsättningar.

·       Effekt i arbetet och ökad kapacitet i organisationen.

·       Förmågan att hantera resurser kostnads- och tidseffektivt.

I våra uppdrag utgår vi från att det är medarbetarna som har mest kunskap om hur företaget faktiskt fungerar, därför vill vi att de i hög grad ska involveras i etableringen av en effektiv smart organisation. Vi förankrar och etablerar den nya organisationen parallellt med att vi i möjligaste mån undviker alltför komplexa regler och långa styrdokument eftersom de sällan ger den effekt som avses. Nya arbetsformer förändrar också ledarskapets roll mot ett fokus på skarpa mål d v s formulera VAD som ska göras.