Kultur och värderingar

Nya strategier och arbetssätt fungerar så länge vi håller trycket uppe, men vi faller lätt tillbaka till det gamla. Förändringen sätter sig inte i kulturen. Hur når vi ända fram? Hur bygger vi en kulturförändring? 

Consultus har genomfört flera kulturbyggande program i form av exempelvis; värderingsimplementationer, forma en gemensam kultur efter sammanslagning av organisationer och kulturintegration vid fusioner.

Vid förändring av organisationskultur använder vi flera olika metoder och arbetssätt:

  • Kartlägga – för att skapa förståelse för kulturella vardagsprocesser, spec. kund
  • Förstå vilka beteenden och mönster som styr, uppmuntrar och leder dagens kultur.
  • Utforskning av förbättrade beteende- och handlingsmönster
  • Ombalansering – skapa ett attraktivt sug efter förändring
  • Reducera hinder
  • Omorientering – förstärka bra beteenden och handlingsmönster
  • Improvisationer, lärande som innebär omprövning och förändring av invanda beteende- och handlingsmönster