Lean och processorientering

Consultus utvecklar leanformer och processbaserade arbetssätt i framförallt servicebranscher och politiskt styrda verksamheter.

Gemensamt är att kunder i dessa fall vill förbättra effektiviteten. Ofta handlar det om förbättrade ärendeflöden och kvalitet i beslutsprocesser.

Inom vårt processorienteringsprogram arbetar vi med:

-Processkartläggning och utveckling

-Utredning och analys av befintlig organisationsstruktur

-Etablering av kvalitets- och verksamhetssystem

-Balanserad verksamhetsstyrning

-Målstyrd verksamhetsutveckling

Typiska exempel där kortare handläggningstider och ökade kvalitet i besluten har åstadkommits är i stadsbyggnads- och planprocessen, individ & familjeärenden, bank och försäkring, flyg och passageraflöden.

(läs mer under våra rapporter – Lean och lean services från 2009 0ch 2011)