Debriefing i praktiken

DEBRIEFING

Pandemin har på något sätt drabbat oss alla. Men att stå mitt i den och arbeta för andra med den risk och ansträngning det innebär kräver något utöver det vanliga.

På ett av de ledande stora sjukhusen i landet behövde ett verksamhetsområde återhämtning efter den chockartade våren 2020. Många hade arbetat hårt och i långa pass. Roller och samarbeten ändrades, arbetskamrater påverkades och fick flytta med kort eller inget varsel. De unga tappade sin utbildningsperiod och specialister fick ordinarie operationer och behandlingar inställda. Flera säger upp sig. Personer blev dessutom själva sjuka.

Kort sagt mattan drogs undan… utmattning var nära, konflikten låg i luften.

Consultus uppdrag

Vårt uppdrag var att först samla ihop ledning runt ”hur tar vi oss ur detta..?!” Vi kartlade reaktioner, orsak och verkan via intervjuer (digitalt förstås). Utmaningen var att försöka väga graden av frustration, oro och ork för att utforma vår idé.

Vi genomförde under försommaren 2020 DEBRIEFING med syfte att skapa en gemensam grund för hur man kan gå vidare. Vi bearbetade båda den känsla och oro som fanns såväl som de faktamässiga händelserna både i den egna verksamheten och i ett större externt perspektiv. Därefter skapade vi ett lärande genom att reflektera kring vad som skett och hur det gått till. Utifrån detta analyserades de förändringar de önskar göra i verksamheten.

Genom att ventilera tankar och känslor på ett strukturerat sätt släpptes en framåtriktad kreativitet loss och gruppen fick både ny energi och en plan framåt.

Vid uppföljning hösten 2020 kom nästa våg och nästa våg. Verkligheten tryckte ner verksamheten steg för steg och en djupare debriefing sattes in både på grupp och individnivå under våren 2021.  Planer och samband eskalerades till grannkliniker och andra berörda verksamheter, insikten om flera strukturella och ledarskapsrelaterade utmaningar breddas. Ett omfattande förändringsarbete är i sin linda.

Debriefing genomförs i alla typer av pressade situationer, korta eller som i detta fall långvariga.