SIMULERINGAR

I samarbete med Workz A/S kan vi erbjuda flera typer av ”serious games”. Deltagarna får träna i verklighetsnära situationer. De får praktiska verktyg som direkt går att använda på den egna arbetsplatsen.

SIMULERINGAR

Med Workz simuleringar åskådliggör vi ledarskapssituationer, visualiserar förändringsprocesser och visar på hur processorientering påverkar verksamheten. Metoderna ökar förståelse mellan människor, bygger broar mellan kulturer och utvecklar organisationsklimatet. Vi bygger alltid upp en helhet runt våra simuleringar genom att komplettera med branschanpassade fall och övningar.

En av simuleringarna, Wallbreaker, syftar till att öka kompetensen vad gäller förändringsarbete, bidra till ett enhetligt förhållningssätt och ett gemensamt språk. Ett vidgat perspektiv på det egna ledarskapet i förändringsprocessen samt fördjupade kunskaper inom förändringsledning bidrar till deltagarnas ökade förmåga att arbeta med förändringsledning på ett insiktsfullt, kunnigt och motiverande sätt.