Vårt ansvar

För oss handlar det om att leva som vi lär och genomföra överenskomna leveranser med hög kvalitet. Men också att försöka ge något extra – som nya kunskaper och insikter!

Vårt ansvar

Vad är en organisationskonsults ansvar?

För oss handlar det om att leva som vi lär och genomföra överenskomna leveranser med hög kvalitet. Men också att försöka ge något extra – som nya kunskaper och insikter som är utöver det förväntade.

Vi arbetar efter vår moderbolags uppförande kod (code of conduct) – vilken är grunden för den affärsetik och det uppförande till kunder och partner som vi vill ha.

Vår kvalitetspolicy beskriver b.l a. hur vi arbetar med mätning av kvalitet och effekt av våra insatser, vilket kräver insatser av såväl kunden som oss för att det ska göras effektivt.

Vi är sedan 2016 miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vår miljöpolicy innebär att vi gör vår del till ett hållbart samhälle.

Som organisationskonsulter har vi ett holistiskt och långsiktigt synsätt på hur man utvecklar hållbara organisationer. Att ge kortsiktiga lösningar på bekostnad av långsiktigt hållbara lösningar är inget för oss. Konkret innebär det att vi ofta arbetar på fastprisprojekt som förutsätter en bra och gemensam grundanalys; bra för dig, bra för din kund och bra för oss.

Oavsett ditt behov och situation så lovar vi att ge dig och din verksamhet nya perspektiv och att engagerat stödja chefer och medarbetare att finna vägen framåt i det landskap ni vill etablera.