Om oss

Vi är organisationskonsulter , vår ledstjärna är att stödja chefer och medarbetare till ett framgångsrikt förändringsarbete.

Om oss

Vi är organisationskonsulter , vår ledstjärna är att stödja chefer och medarbetare till ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi drivs av att utveckla organisatorisk effektivitet – där människor och organisationer får möjlighet att växa. Vi gör det genom att strukturella insatser kombineras med att utveckla en hållbar och kundorienterad organisationskultur.

Consultus bildades 1973 och är nu inne på den 4-5 generationen, fortfarande finns den röda tråden kvar – en genuin förändringskompetens – inom strategi och förändringsledning, ledning & styrning, ledarskap och organisations- och kulturutveckling.

Våra konsulter är erfarna, alla har minst 10-15 års konsulterfarenhet från privata och internationella företag, politiskt styrda organisationer samt egen chefserfarenhet.

Vi är som bäst när vi kan kombinera att vara samtalspartner med rollen att utveckla koncept i nära samverkan med kund. Då blir själva genomförandet träffsäkert och väl förankrat.

I en undersökning karaktäriserade kunderna oss som personliga, kreativa och konkreta. Välkommen du också!