MIND – Dialogkarta för medarbetardriven förändring

Bjuder in medarbetare till konkret dialog för att nå kritiska insikter och bättre kunna bidra i verksamhetens förändringsarbete.

MIND

Ett tids- och kostnadseffektivt sätt att utveckla medarbetare. Bygger på ett train-the trainer koncept, där vi på Consultus tränar upp interna handledare som driver processen. Deltagarna aktiveras via diskussioner och ett självstyrande material för reflektion och kunskap. Materialet skräddarsys kring verkliga fall, metoder och erfarenheter.  Kan genomföras både i mindre sammanhang eller vid stora sammankomster.