IDI – Interpersonal Dynamics Inventory

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende.

IDI

I våra uppdrag använder vi verktyg för att öka självinsikt och utveckla samarbete inom arbetsgrupper.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är ett sådant verktyg som hjälper personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga. IDI i din organisation skapar ett gemensamt värdeneutralt språk så att alla förstår varandra bättre.

Consultus har flera licensierade handledare i IDI profiling ABs verktyg.