Våra samarbeten och partners

Consultus samarbetar med många företag och organisationer, inte minst med våra europeiska kollegor i det samägda företaget SPACE.

Samarbeten

Consultus är tillsammans med sex andra europeiska konsultföretag delägare i det samägda företaget SPACE sedan mer än 25 år. Läs mer under fliken SPACE.

Space map

Utöver SPACE så samverkar vi även med en rad andra för oss viktiga och utvecklande partners. IDI, Thomas International, Workz och Belbin. Mer information finns under respektive flik.