TIME OUT

Ett kommunikationsverktyg för att skapa en levande debatt där alla får komma till tals om viktiga frågor. När man vill arbeta strukturerat med svåra ämnen.

skiss värderingar

TIME OUT

Deltagare får i små grupper träna att ta ställning och fatta beslut kring aktuella och verksamhetsanknutna situationer. Händelserna innefattar kritiska dilemman i konkreta vardagssituationer som var och en kan känna igen sig i. Resultatet blir att alla drar åt samma håll och lagandan stärks. Ett koncept med en grundstruktur som skräddarsys i samarbete med varje uppdragsgivare. Interna handledare driver processen.