Belbin – Analys av teamroller

För ledningsgrupper är Belbin teamrollsanalys oslagbart. Vi har framgångsrikt använt med Belbin teamrollsanalyser i mer än 10 år.

Belbin

För ledningsgrupper är Belbin teamrollsanalys oslagbart. Vi har framgångsrikt använt med Belbin teamrollsanalyser i mer än 10 år.

När ledningsgruppen får sin välskrivna och omfattande individ och teamprofil ser de tydligt hur de arbetar, de ser sin teampotential och inte minst vilken organisationskultur de skapar. Många grupper omsätter resultatet direkt i sitt strategi och verksamhetsutvecklingsarbete, de blir medvetna om hur ledningsgen sammansättning påverkar organisationskulturen.

Med de insikter som Belbin ger får ledningsgruppen även ett förbättrat samspel och klimat samt en snabbare beslutsprocess.

Consultus har flera licensierade handledare i Belbin teamroller.