Förändringsledning självskattning – Åtta steg för förändring

Förändringsanalysen består av 40 frågor fördelade på 8 områden.

Analysen tar c:a 10 – 15 minuter att genomföra.

När du svarar utgå från ett eget case eller ett gemensamt case.

Resultatet sammanfattas i ett spindeldiagram som visar förutsättningarna för ditt/ert case.

Skala: 1 instämmer inte alls, 5 instämmer fullt ut.

[modalsurvey id=”879075041″ style=”flat” align=”left” textalign=”left” width=”100%” visible=”true” uid=”true” session=”last” message=”Du har redan gjort testet”]