« Tillbaka till Nyheter

Lär dig bygga förtroendefulla koalitioner för strategisk förändring

Aktuellt | 18 jan 2019

Att träna lansering och genomförande av strategier i komplexa organisationer.

Att initiera och implementera förändringar för att anpassa verksamheter till nya förutsättningar undgår ingen. Det kan exempelvis handla om nya arbetssätt som Lean, Scrum, autonoma grupper, att ersätta en gammal organisationsstruktur med en ny eller fusionera verksamheter, alla initiativ med goda syften. Ibland blir inte genomförandet som man tänkt,  eller förutsättningarna förändras längs vägen och resultatet blir något annat än det avsedda.  Att genomföra en strategisk förändring kräver ledare som har förtroende och kan bygga starka koalitioner med en förmåga att engagera många på vägen mot ett tydligt mål.

Consultus har lång erfarenhet av att stötta organisationer i förändrings-arbeten. Våra kunder säger att det som utmärker oss är att vi arbetar på ett sätt som både involverar och engagerar, vilket leder till uthålligt positiva effekter i organisationen. Vi arbetar med vardagsnära lärandeprocesser som förutsätter ett aktivt deltagande från deltagare och en stark koppling till deras vardag. Sedan lång tid använder vi oss av simuleringar (s.k Serious Games) som inslag i våra utbildningar. Simuleringarna utmanar deltagare att lösa problem, aktiverar dem att tänka i nya banor, experimentera och testa nya idéer. Diskussionerna som följer vidgar perspektiven på gamla och nya utmaningar. Chefer och medarbetare får ett gemensamt språk och en referenspunkt för det egna utvecklingsarbetet.

Nu introducerar vi ytterligare ett verktyg, GAMECHANGER, som är en ledarskapssimulering där deltagare tränar hur man lanserar och genomför strategier i komplexa organisationer.

Deltagare lär sig att hantera mötet mellan planering och genomförande och vikten av uthållighet. Simuleringen tränar både förmågan att analysera situationen och sätta igång och agera på händelser under vägen. Utmaningen är att genomföra en strategisk förändring i en organisation som kommer att påverka många medarbetare. Deltagarna sätts i situationer där de ska leverera resultat samtidigt som de skall bygga en hållbar organisation och starka relationer som tar arbetet vidare när vardagen inträder. Det handlar om vikten av att bygga och använda nätverk över olika discipliner i verksamheten. Nätverk med personer som kanske styrs av andra mål och har andra prioriteter. Det handlar också om att realisera nyttan och skapa värde för verksamheten samt att stabilisera och integrera initiativet i den dagliga verksamheten. Parallellt kan deltagarna ”testa” sin egen förändringssituation och spegla den i det som sker under simuleringen.

Vår simulering löper över en heldag och kan utökas till tvådagars kurs. Lämplig storlek på grupp är 15-20 personer men upp till 50 går att genomföra. Teori och praktikfall med egna ”case” kan göras.

Målgruppen är chefer, ledningsgrupper, projektledare och staber inom HR, Kommunikation, kvalitet, IT m fl.