« Tillbaka till Nyheter

Att ta tillvara erfarenheter från Covid 19

Aktuellt | 15 sep 2020

Efter sommaren har vi genomfört ett antal mycket lyckade Covid-19 debriefingar inom svensk sjukvård. Detta har hjälpt verksamheter att processa fram sina bästa lärdomar från Covid-19 omställningen.

Hos respektive uppdragsgivare har vi skapat ett starkt ägarskap för lärdomarna genom att faktamässigt kartlägga respektive verksamhets Covid-19 förlopp och mycket respektfullt lyssnat på medarbetares upplevelser och känslor under Covid-19 omställningen.

För att få ut kraften och nyttan av debriefingen är det viktigt att inte springa ifrån medarbetarnas känslor och upplevelser. Det handlar inte om att ”låta medarbetarna prata av sig” vilket ofta leder till att man blandar olika perspektiv och lyckas därför inte ta till vara alla lärdomar och insikter som gjorts.

Consultus metodik bygger på specifika och kraftfulla frågeställningar och mångårig erfarenhet av att facilitera denna typ av processer.

Vi säkerställer att man;

  • inte blandar ihop fakta över vad som hänt i ett givet förlopp
  • lyssnar på de upplevelser och känslor som medarbetarna har haft under förloppet
  • identifierar de verkliga lärdomar man gjort så att man kan arbeta in dessa i verksamheten framöver.

Det här genomför vi med två målgrupper:

  • Arbetsplatsmässigt – riktat mot vad som kan göras med alla medarbetare i fokus
  • Verksamhetsmässigt – riktat mot chefer och ledningar för att implementera och säkra de goda erfarenheterna

Verksamheterna är nu i full gång med att bygga sina nya normaler med högt engagemang och inspirerat utvecklingsarbete.

Är du beredd att ta steget?

Om detta låter intressant hör gärna av dig till Consultus VD Berny Einarsson på 0709-343577 eller via mejl på berny.einarsson@consultus.se