« Tillbaka till Nyheter

Consultus har tecknat ramavtal med Region Gävleborg

Aktuellt | 27 jan 2020

Region Gävleborg har identifierat förändringsledning som ett centralt område att arbeta med för att  hantera framtidens utmaningar. Vi har fått förtroendet att utveckla regionens chefer och stödfunktioner i förändringsledning och är dessutom utvalda som en av två leverantörer att genomföra utbildning för att stärka och utveckla chefer och ledares förmåga att utföra sina uppdrag på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål.

Gävleborgs län har ca 280 000 invånare. Region Gävleborgs 6 500 anställda ansvarar bland annat för folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Consultus är ett konsultbolag som sedan 1973 är specialiserade på att stötta organisationer att nå framgång med sitt förändringsarbete. Consultus har bland annat avtal med Västra Götaland Regionen (VGR), Region Skåne och Region Halland. Lunds kommun, socialförvaltningen, driver ett förändringsarbete för att anpassa sig till budget och resultatkrav. Nya arbetssätt och anpassad organisation införs. Consultus har i uppdrag att utbilda chefer i att planera och leda förändringsprocessen.

Genom avtalet med Region Gävleborg stärker vi vår position på marknaden.