« Tillbaka till Nyheter

En fundering om funktionella team och vikten av tillit!

Aktuellt | 9 sep 2019

Nu har alla projekt startat upp igen efter sommaren och hösten är skönt på G. På Consultus har vi träffats och samtalat kring vad vi har framför oss.

Något vi noterat och som kunder vittnar om i flera projekt är en allt hårdare sköt dig själv och skit i andra attityd. Vi ser det i ett projekt där servicepersonal vittnar om allt fler hot och bemötande som är hårresande.  Ibland noterar vi en oresonabel intern attityd mot varandra och yrkesgrupper emellan. ”Just do it”- attityd  rimmar dåligt med det ledar- och medarbetarskap som det officiellt pratas om. Detta gäller förstås inte alla projekt, långt ifrån, men allt oftare. Consultus driver stora förändringsprojekt och det  kan ligga i farans riktning att stressen som kommer när saker ändras ger utslag som dessa.

Det är härligt när vi själva märker en hjälpsamhet och ställa upp mentalitet utöver det vanliga i våra egna led.  Att stuva om i våra agendor när något händer för att hjälpa och täcka upp för varandra är självklart och händer ibland.

Men i förra veckan ställdes vår egen förmåga att stötta varandra på sin spets när flera akuta situationer uppstod samtidigt. På ett viktigt projekt blev en kollega akut sjuk, vilket kvällen innan innebar en lång resa och tidig start dagen efter. Samtidigt behövde ett annat större projekt, med lika kort varsel, dirigeras om och kompletteras med fler konsulter. Detta inträffar samtidigt som vi hade flera ordinarie workshopar som skulle genomföras samma vecka. Det som händer, som den självklaraste sak i världen, är att kollegor stuvar om i sina agendor, samordnar, vågar ta på sig nytt material och uppgifter man kan banga för. Med minutkort varsel reser de långa sträckor i ett avlångt land för att hinna komma fram, förbereder och planerar gemensamt inpå småtimmarna för de uppdrag som med kort varsel blev deras.

Hur det gick? Lysande!