« Tillbaka till Nyheter

Consultus och Region Skåne tecknar ramavtal om förändringsledarskap

Aktuellt | 18 jan 2023

Softronics dotterbolag Consultus och Region Skåne tecknar ramavtal om förändringsledarskap

Region Skåne och Consultus, dotterbolag till Softronic, har tecknat ett ramavtal om att Consultus ska träna regionens chefer och medarbetare i förändringsledarskap. Avtalet gäller från januari 2023.

Consultus har fått förtroendet att som enda leverantör träna Region Skånes chefer och medarbetare i Förändringsledarskap – att planera och leda förändringsarbete.

– Att få förnyat förtroende av en uppdragsgivare är alltid bästa kvittot på ett väl utfört arbete, så vi på Consultus är stolta när Region Skåne valt oss som enda leverantör av förändringsledarskap. Vi ser fram emot att i nära samverkan med Region Skåne genomföra uppdraget på ett inspirerande och utvecklande sätt, säger Staffan Westholm, Senior organisationskonsult på Consultus.

Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt till förlängning i upp till två (2) år.

KONTAKTPERSONER

Staffan Westholm, Senior organisationskonsult
staffan.westholm@consultus.se
Tel: + 46 708 – 81 3109

Elisabet Sköld, Senior organisationskonsult
elisabeth.skold@consultus.se
Tel + 46 708 – 81 3211

Om Region Skåne

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. Region Skåne är också med sina 36 000 anställda också den största arbetsgivaren i Skåne.

Om Consultus

Consultus är ett management-/kunskapsföretag som etablerades 1973 och ett självständigt dotterbolag i den börsnoterade koncernen Softronic AB. Vår affärsidé är att stödja människor och organisationer i förändring. Vår syn på förändring är att det alltid är människor som åstadkommer förändringar. När tillräckligt många arbetar mot samma mål går också förändringen att genomföra. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att förstå deras verksamhet och förutsättningar. Vi bygger på det som finns och stöttar med det som behövs. Det är på grunder som dessa vi har lagt upp vårt konsultativa processuella arbetssätt som bygger och föder kundens lärandeprocesser och ägarskap. www.consultus.se. www.consultus.se