« Tillbaka Aktuellt 14 October 2018

Consultus och Region Skåne tecknar ramavtal

Region Skåne har i en omfattande upphandling valt Consultus som prioriterad leverantör att utveckla verksamhetens ledningsgrupper. C
Consultus är dessutom i en annan kategori utvald att genomföra ledarskapsprogram och förändringsledningsutbildning för chefer och specialister inom Region Skåne. 
Region Skåne har mer än 30 000 medarbetare och är södra Sveriges största arbetsgivare.