« Tillbaka till Nyheter

Consultus tecknar nytt tvåårigt ramavtal med Region Halland

Aktuellt | 30 mar 2022

Consultus tecknar nytt tvåårigt ramavtal med Region Halland

Consultus har stöttat region Halland sedan 2018 i att utveckla sin förmåga i att leda och planera förändring.

Region Halland ger nu Consultus förnyat förtroende att fortsätta utveckla denna kritiska förmåga som regionen bedömer blir alltmer central för att klara sitt uppdrag gentemot medborgarna.

– Vi är väldigt glada att vi får fortsatt förtroende att utveckla Region Halland och stötta hela regionen i sin fortsatta förändringsresa, säger Staffan Westholm på Consultus.

Ramavtalet är på två år med möjlighet till förlängning.

Kontaktperson:

Staffan Westholm,
staffan.westholm@consultus.se
Tel: 0708 – 81 31 09

Region Halland har ca 340 000 invånare. Med sina 8 000 anställda ansvarar man för länets hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och samordning av regional utveckling.

Consultus är ett konsultbolag som sedan 1973 är specialiserade på att stötta organisationer att framgångsrikt planera och genomföra sitt förändringsarbete. Consultus har bland annat ramavtal med Västra Götaland Regionen (VGR), Region Skåne, Region Gävleborg och nu förnyat med Region Halland, där man framgångsrikt stöttat mer än 4 000 chefer och specialister. Consultus ingår i Softronickoncernen.