« Tillbaka till Nyheter

Innovativ produktutveckling

Aktuellt | 26 aug 2019

Projekt för att utveckla produkter brukar beskrivas i form av flödesschema och långa tidsplaner.

På vår senaste workshop för att öka takten i utvecklingsteam använde vi ett slags sociogram för att lyfta fram ’ projektkänsliga beroenden’ mellan projektdeltagare med syfte att mejsla ut behov av direkta samarbeten och tydliggöra förväntningar på varandra. Ett konkret sätt att ställa krav, öka samverkan utan pekpinnar och att alla i gruppen ’ äger’ vad som ska ske.

Ett par kommentarer från deltagare;
– ’ det blev tydligt’
– ’ jag trodde vi kände varandra efter många år och projekt men så här tydligt och rakt har vi inte gjort förut’