« Tillbaka till Nyheter

Region Skåne och Consultus i samarbete kring Skånes digitala vårdsystem SDV och Skånetrafikens Serviceakademi

Aktuellt | 25 jun 2019

Vi är stolta och glada att ha fått förtroendet från två olika delar av region Skåne att stötta dem i strategiskt viktiga frågor.

  • Skånetrafiken, att utveckla ett utbildnings och träningskoncept – Serviceakademin – Väl bemött. Detta är en del i  Skånetrafikens strategiska arbete för att vidareutveckla och bibehålla en hög standard i kundorientering tillsammans med deras samarbetspartners
  • Skånes digitala vårdsystem/Omställningsprogram. Region Skåne arbetar med ett nytt omfattande IT-system för vården – Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Skåne är först i Sverige med att göra detta. Alla stora IT program som påverkar arbetssätt och kundmöten behöver ett förhållningssätt för att hantera förändringsaspekter och ta tillvara de möjligheter som ligger utanför det direkta systeminförandet. Consultus har fått i uppdrag att ta fram ett konkret koncept att förbereda verksamheten och träna matchning för verksamhet med det nya systemet och arbetssättet. Arbetet bygger på evidensbaserade metoder för förändringsledning

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. Region Skåne har 32 000 anställda

Consultus är ett konsultbolag som sedan 1973 är specialiserade på att stötta organisationer att nå framgång med sitt förändringsarbete. Consultus har bland annat avtal med Region Skåne och Region Halland och genom detta avtal stärker vi vår position på marknaden.