Processer och flöden

Förmågan att ständigt förbättra och utveckla sitt arbetssätt och tillhörande kärnprocesser med utgångspunkt från kundernas behov kräver stor förståelse och lyhördhet

Vi kan inte lösa problem med samma tankesätt vi hade när vi från början skapade problemen.

Albert Einstein

Processer och flöden

Konsten att utveckla kärnprocesserna utifrån kundens behov.

För oss är kunddrivet arbetssätt grunden för att göra rätt saker, göra saker på rätt sätt och att alla ska komma till sin rätt, dvs att kärnprocesserna matchar verkligheten. Vi klargör i samtliga kärnprocesser och flöden kundbehov, värdeskapande aktiviteter, tydliggör roller, ansvar och beslutsfattande som säkerställer uthållig leverans.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att etablera kärnprocesser genom att involvera medarbetarna i kartläggnings- och utvecklingsarbetet. Genom visuella och energigivande metoder får vi våra uppdragsgivare att bryta mönster, etablera ökad förståelse för kundernas behov och etablera en ökad transparens i roller/ansvar/beslutsfattande. Följden blir ökad arbetsglädje och linjering av kärnprocesserna med strategi och kundbehov för att få ut så mycket som möjligt av organisationen.