Organisationsförändringar och fusioner

Omorganisationer, sammanslagningar och fusioner – 1+1 ska bli minst 3. Hur tar marknaden emot det vi gör? Hur hanterar vi interna känslor och maktfrågor?

Det mesta är möjligt med rätt metodik och förändringsvilja.

Organisationskonsult Jan Larsson

Organisationsförändringar

Consultus har lång erfarenhet av att genomlysa verksamheter, designa organisationsformer och genomföra förändrings- och förankringsarbete. Vår utgångspunkt är verksamhetens nuläge, dess uppdrag och mål och hur den bäst skapar värde för kunder och intressenter.

Våra främsta medel för att nå framgång är att involvera, skapa en driven beslutsprocess med förståelse för kultur och värderingar så att just denna verksamhet kan bygga en revitaliserad och kundorienterad kultur. Det är ett känsligt område där vi i våra uppdrag intar olika roller som till exempel;

  • Att genomföra organisationsanalyser och skriva rapporter
  • Att utveckla lednings- och styrformer
  • Att designa organisationslösningar

Alltid tillsammans med vår kund.

Se även våra relaterade tjänster Kultur, Förändringsledning och Effektiv Organisation.