Processorienterat arbetssätt

Med vårt processynsätt får vi komplexa organisationer att samverka över gränserna för att skapa mervärde.

Utan medarbetarnas engagemang ingen effektivisering!

Organisationskonsult Staffan Westholm

Kunddrivet arbetssätt

Consultus utvecklar kunddrivet arbetssätt i framförallt servicebranscher och politiskt styrda verksamheter. Gemensamt är att kunder i dessa fall vill förbättra effektiviteten, oftast med fokus på förbättrade ärendeflöden och kvalitet i beslutsprocesser.

För oss på Consultus handlar det om att kundens medarbetare ska kunna göra rätt saker, göra saker på rätt sätt och att alla ska komma till sin rätt. För att lyckas med detta klargör vi i samtliga kärnprocesser och flöden.  Viktigt att belysa och tydliggöra är kundbehov, värdeskapande aktiviteter, roller, ansvar och beslutsfattande. Allt för att säkerställa en uthållig leverans.

Involvera medarbetarna

Vi involverar medarbetarna i kartläggnings- och utvecklingsarbetet för att skapa engagemang och ägarskap. Genom visuella och energigivande metoder får vi våra uppdragsgivare att bryta mönster, etablera ökad förståelse för kundernas behov och etablera en ökad transparens i roller/ansvar/beslutsfattande. Följden blir förbättrad arbetsglädje och linjering av kärnprocesserna med strategi och kundbehov.

Vi har ett kvalitetssäkrat tillvägagångssätt som omfattar:

  • Utredning och analys av befintlig organisationsstruktur
  • Processkartläggning och utveckling
  • Etablering av kvalitets- och verksamhetssystem
  • Balanserad verksamhetsstyrning
  • Målstyrd verksamhetsutveckling

Resultat och goda exempel

Typiska resultat är förbättrad effektivitet (kortare handläggningstider) och ökad kvalitet.

Exempel på verksamheter där vi uppnått mycket goda resultat är stadsbyggnads- och planprocessen, individ & familjeärenden, bank och försäkring, flyg och passageraflöden.