Högpresterande team

Många team presterar långt under sin förmåga. Med rätt verktyg och beteenden, samt ökad insikt om mål och uppgift skapar vi era nya High Performance Teams!

Talang vinner matcher, men samspel och smartness vinner mästerskap.

Michael Jordan

Högpresterande team

Många projekt- och arbetsteam presterar långt under sin förmåga och söker sin potential. Genom att ge rätt förutsättningar från start, identifiera utmaningar och ta hand om situationer som uppkommer kommer man att nå de resultat man önskar.

Ett framgångsrikt beteende skapas av team som är medvetna om sina styrkor, definierar och lever efter sina värderingar och bidrar till verksamheten. Vi utvecklar team att lyckas med sin uppgift genom att ge dem verktyg och inspirera så att den gemensamma uppgiften nås.

Ett av de verktyg vi använder är metoden HPT (High performing teams) som används av flera av våra internationella koncerner för att träna utvecklingsteam, scrumteam, projektteam och ledningar ,exempelvis när förändringsarbetet ska gå över till en stabil prestationsfas.