DS Smith – Engagerade ledare ger förutsättning för tillväxt

Engagerade ledare skapar momentum i verksamheten. Ledarskapet är en kärnfråga efter flera förvärv och sammanslagningar av företag till ett DS Smith!

Consultus är en ovärderlig partner med förmåga att länka samman vår strategi och verksamhet med konkreta råd och verktyg till våra ledare.

Thorbjörn Sagerström VD, DS Smith Sverige

DS Smith – Engagerade Ledare ger förutsättning för tillväxt

DS Smith är ett globalt växande förpackningsföretag med ambition att vara världsledande. DS Smith har på kort tid gjort flera förvärv och sammanslagningar vilket skapar en ledarskapsutmaning vad gäller koordinering av all verksamhet.

Genom programmet ”Engaging leaders” utbildas och förbereds alla chefer att leda och driva viktiga processer i tillväxt, koordinerat mellan affärsområden och över gränser. Stor vikt läggs på samsyn vad gäller företagets värdegrund och dess innebörd, men främst på att tydliggöra ledarens roll. Programmet skapar insikt om vikten av att ta ansvar och driva på uppgifter och processer även utanför egen komfortzon.

Nuvarande ”Engaging leaders ” programmet tar ledarskapsfrågan vidare . Man väver ihop vision, värdegrund med höga förväntningar på ledarskapet. Ledarskapet kopplas ihop med tillväxtstrategi och företagets behov att samordna och koordinera.

Consultus har deltagit i den internationella program- och designprocessen samt genomfört programmen i Norden. Sedan tidigare har Consultus genomfört ett 10- dagars ledarskapsprogram för DS Smiths chefer.