Folkuniversitetet – Effektiv ledningsgrupp

Folkbildning står inför nya utmaningar och tar på sig uppdrag inom inte bara studieverksamhet utan är en kraft även inom vuxenutbildning, gymnasieskolor och arbetet med integrering av nyanlända.

När Folkuniversitet Syd kontaktade Consultus stod man inför ett generationsskifte inom ledningsgruppen. Utmaningen var att bygga upp en ny sammanhållen ledningsgrupp med ett uttalat strategiskt fokus.

I samverkan med VD/rektor utvecklade och genomförde vi en process som pågick i över 2 år och innehöll både gemensamma och individuella utvecklingsaktiviteter.  Mellanchefsnivån involverades i förankring av strategi, värderingar och förändringsarbete.

Resultatet blev en inspirerande målbild för verksamheten. En ledningsstruktur som skapade fokus. Tydlighet och ordning samt ökad förmåga till dynamisk kommunikation, dvs. förmåga att öppet hantera komplexa och känsliga frågor och komma till beslut.