Förändringsledning – Svensk sjukvård

Sveriges sjukvård står inför många utmaningar, kanske pågår den största omställningen någonsin i modern tid i denna grundläggande samhällsfunktion.

Förändringsarbete är en given del av vardagen för våra chefer. För att öka kompetensen om förändringsprocesser har en praktisk och konkret utbildning i förändringsledning varit en av våra prioriterade utbildningar. Genom Consultus kompetenta och erfarna kursledare och den pedagogik som Wallbreaker ger får våra chefer utrymme för kunskapsinhämtning och dialog i ett viktigt ämne.

Katarina Brugge, ledarstrateg, Region Skåne

Region Skåne – Förändringsledning

Sveriges sjukvård står inför många utmaningar, kanske pågår den största omställningen någonsin i modern tid i denna grundläggande samhällsfunktion.

Därför behöver chefer inom landsting och regioner ökad kompetens att hantera den allt snabbare förändringstakten och utveckla sin ”omställningskapacitet”.

För att möta detta behov har Consultus utvecklat utbildningskoncept som vänder sig till alla chefer inom landsting och regioner. Starten för utbildningarna gick i Region Skåne. Utbildningarna ger chefer ett gemensamt språk och konkreta verktyg att leda egna förändringsprojekt på lokal nivå.

I en stor organisation ser förändringsutmaningen olika ut. För chefer på strategisk ledningsnivå och staber driver Region Skåne ett kompletterande och mer strategiskt inriktat program. Programmet syftar till att träna chefer att göra transformation på lång sikt, med mer genomgripande förändringar i organisationen. Ofta görs utbildningen om till en processutveckling där lednings- eller projektgrupper med aktuella fall gör en ”clinic”. De får möjlighet att laborera med sina aktuella fall, samtidigt som de tillämpar metoder och principer baserat på god förändringsledning.

Programmen har fått stor spridning och toppresultat i utvärdering. Utbildningarna fortsätter inom regionen och sprider sig till andra delar av landet.