Affärsorienterad coaching

Vårt affärsorienterade coachingprogram bygger på action-reflection-learning där seminarier och workshops blandades med coaching och mentorinslag.

Consultus ställer krav på oss, precis som vi gör på dem. På så sätt utvecklas vi.

Anette Green, HR chef

Affärsorienterad Coaching

Ruukki ingår idag i SSAB. Innan förvärvet genomförde Ruukki en chefsutvecklingsprocess för ett bättre affärsmannaskap och ökad ledarskapskapacitet i chefsledet.

Consultus utvecklade ett ledarskapsprogram för Sverige/Norge som löpte över 6-9 månader. Programmet byggde på action reflection learning där seminarier och workshops blandades med coaching och mentorinslag. Coaching genomfördes både mellan de gemensamma utbildningstillfällena i små grupper som ”peer coaching groups” och individuellt med en från Consultus tränad coach.

Frågor som bearbetades var affärs- och verksamhetsorienterade. Gemensamt för all coaching var att det egna fallet/problemet innehöll en tröskel, så att deltagaren ”tvingades” att ta ett steg utanför sin komfortzon. Metoden innebar att samtidigt som deltagarna blev coachade fick de träning i konkret handledning och coachande förhållningssätt.

Eftersom coaching genomförs under sekretess inom gruppen så beskrivs inte resultaten här. Men programmet blev mycket uppskattat. Andra affärsområden (AO) i Norden ville genomföra sina egna program när de fick höra talas om erfarenheterna från upplägget. Programmet spred sig och nya affärsområden genomförde sina varianter av programmet utifrån sina behov.