Affärsorienterad Coaching

Ruukki ingår idag i SSAB. Innan förvärvet genomförde Ruukki en chefsutvecklingsprocess för ett bättre affärsmannaskap och ökad ledarskapskapacitet i chefsledet.

Consultus utvecklade ett ledarskapsprogram för Sverige/Norge som löpte över 6-9 månader. Programmet byggde på action reflection learning där seminarier och workshops blandades med coaching och mentorinslag. Coaching genomfördes både mellan de gemensamma utbildningstillfällena i små grupper som ”peer coaching groups” och individuellt med en från Consultus tränad coach.

Frågor som bearbetades var affärs- och verksamhetsorienterade. Gemensamt för all coaching var att det egna fallet/problemet innehöll en tröskel, så att deltagaren “tvingades” att ta ett steg utanför sin komfortzon. Metoden innebar att samtidigt som deltagarna blev coachade fick de träning i konkret handledning och coachande förhållningssätt.

Eftersom coaching genomförs under sekretess inom gruppen så beskrivs inte resultaten här. Men programmet blev mycket uppskattat. Andra affärsområden (AO) i Norden ville genomföra sina egna program när de fick höra talas om erfarenheterna från upplägget. Programmet spred sig och nya affärsområden genomförde sina varianter av programmet utifrån sina behov.