Facilitering – två exempel

Vi behöver någon som kan hjälpa oss med att bygga en dialogprocess och bygga insikter inför kommande beslut

Jag är mycket nöjd! En koordinerad programledning- och styrning är svårt, en riktig utmaning… Vi kom i mål med alla förväntningar uppfyllda! (Efter genomförd Overflight workshop med hela programledningen)

Jörgen Klarén, Program manager, Tetrapak Carton Bottle

Facilitering – två exempel

Kundfall nr 1: Ett bolag i rese- och servicebranschen ville engagera medarbetare och förankra ny strategi där kundens totalupplevelse var central.

Consultus utvecklade en upplevelsebaserad träningsresa där deltagarna fick göra val kopplade till konkreta situationer genom hela resan. Genom detta tränades beteenden, strategi och värderingar tillämpades konkret. Consultus verktyg Time out™ användes. ”Time out™ har som mest använts vid ett och samma fysiska tillfälle av 3 000 personer på två fotbollsplaner för att förankra en sydsvensk stads externa profil. – Oj vad korv det gick åt!

Kundfall nr 2: Genom faciliteringstekniken ”Overflight” lotsade vi ledande personer med olika åsikter och infallsvinklar genom en workshop med syfte att bearbeta många olika informationer för att gemensamt landa i samsyn för sin kommande positionering och strategiprocess. Dag 2 förenades alla i en utmattad omfamning, men med goda förutsättningar att gå från potentiell konflikt till ett konkret gemensamt arbete med sin strategi.

Overflight” pågår över två dagar och skapar en förändringskarta som öppnar upp deltagarna för nya fakta, åsikter och beteenden och beaktar aspekter på en förändringsresa.