Organisationsförändringar och fusioner

Hur genomför vi en organisationsförändring så vi får med oss kompetenta medarbetare utan att ge avkall på det som behöver ändras? Vi är experter på förändringsledning.

För att lyckas med en organisatorisk förändring krävs också kunskap inom förändringsledning...

Jan Larsson, Organisationskonsult

En av landets största kommuner beslutade att göra en genomlysning av sina förvaltningar inom en stor politisk nämnd. Bakgrunden var uteblivna resultat inom flera områden vilket gav utslag i låga resultat i medarbetar- och kundundersökningar och att vissa förvaltningar fått mer formella anmärkningar.

Arbetet genomfördes i två faser;

  • Fas 1 – Genomlysning av verksamheten. Syftet var att finna rotorsaker till det komplicerade nuläget samt att definiera områden för förbättringsarbete. Förslag till ny organisation och utvecklingsområden lämnades till politisk ledning som beslutat om organisationsförändring.
  • Fas 2 – Ny organisation och revitaliserat arbetssätt. En bred projektorganisation och styrgrupp med politisk förankring bildades för att ge förankring och helhetssyn. De klargjorde vilka frågor som var för diskussion och vilka som var fastslagna hörnpelare. Ett långsiktigt utvecklingsarbete startades där alla kunde delta i en dialogprocess för att grundligt bygga verksamheten från uppdragsformulering till operativ verksamhet.