Affärsorienterad coaching och utveckling

Når du din fulla potential? Har du målet klart och vägen dit utstakad, vet du dina egna styrkor och fallgropar?

Frågan är all kunskaps början.

Theaitetos

Affärscoaching och individutveckling

Genom Consultus coach och mentorprogram GUIDE sparrar våra erfarna konsulter dig i dina personliga och yrkesmässiga utmaningar.

Du möter en senior konsult med erfarenhet från samma organisatoriska nivå som du själv, som kan sätta sig in i din situation, ställa de krävande frågorna men också ge tips och råd.

Guidemetoden löper över en tidsperiod på en till två terminer och följer dig i affärsprocessens cykler. Guide är ett mentorprogram där konkreta frågor får svar samtidigt som du genom coaching kommer att hitta svar hos dig själv.