Effektiv ledningsgrupp

Hur skapas modiga, jordnära och beslutsföra ledningsgrupper som kan arbeta både strategiskt och i ett ”här och nu” perspektiv?

Livet är kort, låt oss säga sanningen!

Schopenhaur

Effektiv ledningsgrupp

En nyckelfråga för att leda en verksamhet är att ledningen och därmed ledningsgruppen är kapabel och fungerar väl i alla lägen. Att den har tillit nog när den prövas i de svåra besluten, att den har en fungerande agenda och ett arbetssätt som ger ordning och struktur.

Vi utvecklar ledningsgruppen som team och funktion i ett fungerande ledningssystem. Ledningsgrupper finns på flera nivåer i stora organisationer och behöver samordnas och ha sitt fokus oavsett om de ska arbeta operativt eller strategiskt.

Vi tränar ledningsgruppers fokus och strategitänkande, dess beslutsförmåga, tillit och samverkan och förbereder dem att fungera i krislägen.