Kultur och värderingar

Struktur och kultur går hand i hand! Många förändringsinitiativ ser bra ut på pappret men går lätt fel när man inte förstår kulturen.

Strategi och kultur borde äta frukost tillsammans – och vi kan duka upp den!

Organisationskonsult Berny Einarsson

Kultur och värderingar

Nya strategier och arbetssätt fungerar så länge vi håller trycket uppe, men vi faller lätt tillbaka till det gamla. Förändringen sätter sig inte i kulturen. Hur når vi ända fram? Hur bygger vi en kulturförändring?

Consultus har genomfört flera kulturbyggande program i form av exempelvis; värderingsimplementationer, forma en gemensam kultur efter sammanslagning av organisationer och kulturintegration vid fusioner.

Vid förändring av organisationskultur använder vi flera olika metoder och arbetssätt:

  • Kartlägga – för att skapa förståelse för kulturella vardagsprocesser, spec. kund
  • Förstå vilka beteenden och mönster som styr, uppmuntrar och leder dagens kultur.
  • Utforskning av förbättrade beteende- och handlingsmönster
  • Ombalansering – skapa ett attraktivt sug efter förändring
  • Reducera hinder
  • Omorientering – förstärka bra beteenden och handlingsmönster
  • Improvisationer, lärande som innebär omprövning och förändring av invanda beteende- och handlingsmönster