Engagerade ledare

Engagerade ledare skapar momentum i verksamheten. De attraherar, behåller och utvecklar sina medarbetare. Vi skräddarsyr utvecklingsprogram för att utveckla modiga chefer.

Jag har mött många chefer, när du möter en ”välgrundad” chef, så märks skillnaden!

Organisationskonsult Berny Einarsson

Engagerade ledare

Chefsrollen är komplex och kräver särskilda kunskaper, färdigheter och insikter.

Varje organisation har sina specifika förutsättningar och chefer behöver ramverk och guidning för att klara av att leva upp till de förväntningar som finns.

Vi erbjuder tjänster för att utarbeta ledarskapsstrategier, utveckla ledarprogram så att organisationen får ett starkt chefskollektiv med samma ledstjärnor. Vi lägger speciellt fokus på att koppla ledarskapsträning till förändringsledning. Vi har utvecklat och genomfört ledarprogram i allt från internationella miljöer till ledarutveckling i kommuner, regioner och landsting. Vi genomför målgruppsanpassade utvecklingsprogram för blivande chefer, nya chefer, mellanchefer, ledare som leder andra ledare, talanger.