Förändringsledning

Som specialister, projektledare och utbildare bidrar vi till att organisationer når sina förändringsmål!

Kom ihåg – en bok, en penna, ett barn, en lärare kan förändra världen.

Malala Yousafzai

Förändringsledning

Förändringsledning är ledarskapets mångkamp. Du behöver ha många olika kompetenser, både kunna tänka framåt och agera här och nu, samt ha en förmåga att parera det oväntade.

Utgångspunkten är en förståelse för den organisation i vilken förändringen ska genomföras. Att ha metoder och processer som är anpassade till den förändring som ska genomföras är lika viktigt som förmågan att lägga örat mot marken och lyssna av vad som händer.

Som specialister eller projektledare åstadkommer vi resultat genom att coacha och vägleda organisationer, chefer och grupper i deras konkreta förändringsarbete.

Med stor framgång genomför vi behovsanpassade utbildningar för organisationens alla nivåer. Utbildningarna bygger alltid på action /reflection /learning metoder. Resultatet blir en konkret upplevelse med starka kopplingar till den verklighet som deltagarna befinner sig i.