Smart – Digital Darwinism

Det krävs insikt och kunskap för att ställa om Digitalt. Det krävs mod, engagemang och förmågan att leda. Vinnare är den som är Smart och kan anpassa sig – ”Digital Darwinism”

Darwin lanserade sin evolutionslära, vi lanserar digital darwinism, ja du förstår nog …?

Organisationskonsult Staffan Westholm

Smart och digitalt

Digitaliseringen driver upp tempot, men hänger din organisation och medarbetare med i svängarna? Consultus säkerställer att ni klarar förändringstrycket och agerar Smart!

Vad händer med oss människor när hjulen snurrar fortare? Vad händer med vår förmåga till samarbete när gamla strukturer rivs? När värderingar och metoder förändras? Hur ska vi organisera oss när vi ställer om? Hur ska vi vara attraktiva som företag/organisation när vi måste ändra våra budskap internt och externt?

I grunden ligger en djup och bred kunskap om mänskligt beteende och de mekanismer som driver utvecklingen framåt, samt en lång erfarenhet att lotsa våra kunder i förändring.

Vi hjälper er att utveckla era förmågor;

Samverkan – många verksamheter har börjat samverka utanför sin egen organisation och komfortzon, men styrmedel och organisationsformer är ofta inte uppsatta för att stödja processen rätt. Vi hjälper er att hitta rätt kring former och metoder.

Transparens – attityd och regelverk begränsar och möjliggör vår utveckling. Men vilken information ska vara tillgänglig och vad går att faktiskt kontrollera? Vi hjälper er att utveckla förmågan att navigera i det digitala dilemmat mellan öppen och stängd information.

Mindset – de flesta ledare rankar behovet av förändrat Mindset högt för att hantera Digitaliseringen, men ytterst få har en plan för att utveckla sina medarbetare och team. Vi tränar och utvecklar förmågan och bygger in en kultur baserad på tillit, öppenhet och viljan att våga.

Smart är hållbart – alla förväntas vi bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ibland kan ökade krav och regler vara en börda, men framgångsrika verksamheter drar nytta av hållbarhetsperspektivet. Vi bygger er förmåga att tänka och agera Smart – ett sätt att utvecklas och ger er framgång.

Digital Darwinism – handlar om att bäst hantera den digitala omställningen. Förmågan att anpassa sig handlar ytterst om inställning och förmågan att leda i snabb förändring. Vi ger er nycklarna till strategisk och taktisk förändringsledning – på riktigt.

Vart är vi på väg? Med en bra strategi och konkret handlingsplan för ditt digitala arbete når du framgång. Vi hjälper er att sätta upp ramverket och riktning (mål) och kommunicera detta så att alla berörda förstår!