Effektiv smart organisation

Involverade medarbetare, deras kunskap om hur verksamheten fungerar i praktiken skapar grunden för en effektiv och smart organisation!

Genom nya och utmanande arbetssätt guidar vi våra kunder till framtidens smarta organisationer.

Staffan Westholm Konsult och Förändringsledare, Consultus

Effektiv smart organisation

Vi hjälper våra uppdragsgivare att etablera effektiva smarta organisationer som lär av sin omgivning; kunder, leverantörer, konkurrenter, forskare och andra i nätverket.

Lärandet resulterar i ny kompetens för att utveckla produkter, tjänster, arbetssätt, metoder och kultur. Vi trimmar in förmågan att snabbt kunna dela kunskap som sedan omsätts till praktiska färdigheter hos medarbetarna.

I våra uppdrag fokuserar vi på;

  • Organisationens strategi, kundbehov och individernas förutsättningar.
  • Effekt i arbetet och ökad kapacitet i organisationen.
  • Förmågan att hantera resurser kostnads- och tidseffektivt.

I våra uppdrag utgår vi från att det är medarbetarna som har mest kunskap om hur företaget faktiskt fungerar, därför vill vi att de i hög grad ska involveras i etableringen av en effektiv smart organisation. Vi förankrar och etablerar den nya organisationen parallellt med att vi i möjligaste mån undviker alltför komplexa regler och långa styrdokument eftersom de sällan ger den effekt som avses. Nya arbetsformer förändrar också ledarskapets roll mot ett fokus på skarpa mål d v s formulera VAD som ska göras.