Vision, mål och strategi

För att effektivt kunna leda och styra organisationen behövs ett väl utvecklat och värdeskapande ledningsfundament, där begrepp, kompetens och verktyg är i balans.

Vision utan exekution är hallucination.

Thomas Edison

Vision, mål och strategi

För att effektivt kunna leda och styra organisationen behövs ett väl utvecklat och värdeskapande ledningsfundament, där begrepp, kompetens och verktyg är i balans. Det gäller att med högt kundfokus skapa ett omvärldsrelaterat och långsiktigt uttryck.

Förvånansvärt ofta har man inte lyckats med detta vilket leder till oklarhet, frustration och brister i effektivitet och kvalitet.

Consultus erbjuder lösningar och metoder som skapar ett fungerande ledningsfundament. Arbetet omfattar systematik och metodik för formulering och klargörande kring begrepp som vårt faktiska uppdrag, vision, mål, strategier och viktiga framgångsfaktorer som organisationen måste lyckas med. Detta bryts sedan ner till operativt förankrade indikatorer och mätvärden.

Vi faciliterar och coachar genom hela utvecklingsprocessen. I samverkan med organisationens ledning tar vi fram lednings- och styrprocesser. Vi fungerar även som rådgivare och mentorer i strategisk planering och i utveckling av organisationens långsiktiga s.k. Masterplan (utvecklingsplan). Vi tränar och coachar ledare och medarbetare i att förstå mervärdet och vinsterna i ett väl fungerande ledningsfundament så att detta blir ett hållbart underlag för alla.