« Tillbaka till Nyheter

En annorlunda vardag

Aktuellt | 6 apr 2020

Orsaken till varför vi behöver ställa om är glasklar och vårt uppdrag är tydligt. Däremot så behöver vi anpassa planen, om inte varje dag i alla fall varje vecka. Vi behöver vara uppmärksamma på vad som händer och hela tiden anpassa oss till nya förutsättningar. Vara öppna för att tänka om och tänka nytt. Ifrågasätta gamla sanningar och ta in nya perspektiv. Att lyssna, våga och dela med sig har aldrig varit mer centralt. Nu blir det mer tydligt än någonsin vilken tillit vi har till varandra.

Vad gör vi på Consultus?

Vi har ställt om några av våra utbildningar och möter deltagare digitalt. Det innebär nya lärandeprocesser både för dom och oss. Min egen reflektion efter detta är att det är svårare att se vad som händer ”i rummet” för att anpassa och följa det som händer här och nu, processen behöver vara mycket mer styrd och tydlig.  Det blir lättare för fler framför allt ”de tysta” att komma till tals, det blir naturligt att återkomma med frågor efteråt om det är något som efter lite eftertanke är oklart. Själva kontakten med deltagare håller i sig längre.

I företaget behöver vi dela med oss av det som händer ännu mer frekvent, ge varandra perspektiv för att se hur vi kan anpassa oss ännu bättre. Vi träffas minst en gång i veckan för att dela med oss och tänka nytt tillsammans, hjälpas åt att lösa utmaningar vi ställs inför. Vi sitter uppkopplade i arbetsmöten och jobbar på i stort sett som om vi suttit i samma rum. Vi gör en undersökning om hur chefer och ledare upplever situationen och hur det påverkar deras ledarskap. Vad gäller vårt eget lärande har vi startat en bokcirkel där vi tar oss an böcker som vi reflekterar kring. Den som just nu är på tapeten är Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Den har några år på nacken men är synnerligen aktuell. Återkommer med en liten skrivning kring den när vi är klara.

Utmaningen för våra kunder blir ännu tydligare våra utmaningar. I ännu högre grad hjälps vi åt att hitta lösningar på utmaningar vi inte tidigare ställts inför. Uppdraget är detsamma men lösningen ser kanske inte riktigt likadan ut.

Uppdrag ställs inte in, men förskjuts till hösten som bör bli mer än fulltecknad. Många av våra kunder kör på och vi träffas fortfarande fysiskt i one2one möten, självklart vidtar vi alla nödvändiga säkerhetsåtgärder och har minst 2 m avstånd till dem vi möter. Flera möten genomförs naturligtvis via något digitalt verktyg.

Telefonsamtalen byts oftare ut mot Teams eller Zoom möten. Jag har återknutit kontakten med människor jag inte träffat på länge då tiden inte funnits. Nya möten ger nya perspektiv. I helgen satte jag frön i drivhus av körsbärstomataskar – inspirerad av ett möte som kom att handla om odling.

Ta hand om dig!

Elisabeth